ศิลปะที่โด่งดังระดับโลก

December 7, 2018 travel news

ถูกวางลงบนแผนที่โดย Vanderbilt แต่เมือง Western North Carolina ตอนนี้มีศิลปะที่โด่งดังระดับโลกฉากกระโดดจากฟาร์มไปยังโต๊ะและวัฒนธรรมการเพาะปลูกที่ขยายตัวเพื่อทำเครื่องหมายออกและในปี 2018 เทศกาลนี้ได้รับการยกย่องจากงานกีฬาระดับโลกบางอย่าง อนุสาวรีย์แก้วประติมากรรม งานที่สร้างขึ้นสำหรับที่ดิน 8,000 เอเคอร์ยังคงเป็นเจ้าของโดยลูกหลาน

ของ George W. Vanderbilt ฉากโรงเบียร์ที่ยกประวัติของแอชวิลล์ยังคงเฟื่องฟู Urban Orchard Cider Co.ซึ่งตั้งอยู่ที่ Colorado Coast New Belgium Brewing ตั้งอยู่ใน East Coast และArchetype Brewingได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในย่าน West Asheville ของเมืองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอาหาร